Yin yang

Yin et yangLes huit trigrammes dans l'ordre Tai yang, Shao yin, Shao yang et Tai yin

  • Qian et Dui sont Tai yang
  • Li et Zhen sont Shao yin
  • Xun et Kan sont Shao yang
  • Gen et Kun sont Tai yin

1 commentaire: